موضوعات = روش‌های عددی و آزمایشگاهی
تحلیل لرزه‌ای سیستم خاک-ساختمان بتن مسلح در فضای زمانی با مدلسازی عددی انتشار موج لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22091/cer.2024.9904.1513

حمید محمدنژاد؛ حسنی کیان فر


تاثیر آلاینده اسید نیتریک بر روی مقاومت برشی خاک ریزدانه

دوره 10، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 33-47

10.22091/cer.2023.9393.1479

سیدمحمدحسین خاتمی؛ عبدالحسین حداد؛ عادل عساکره


ارزیابی تاثیر کربنات منیزیم تولید شده از جذب گاز CO2 بر بهبود رفتار رس بندر گناوه

دوره 10، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 49-66

10.22091/cer.2023.9462.1482

سعید چگینی؛ هادی محمدزاده رومیانی؛ حامد آبده کیخا


بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی بتن سبک سازه ای حاوی نانو سیلیس و الیاف فلزی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 85-107

10.22091/cer.2023.9673.1497

فاطمه الطالب؛ حمیدرضا توکلی؛ سید کمیل هاشمی


مطالعه تاثیر شرایط زهکشی بر ظرفیت رمبندگی خاک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 109-124

10.22091/cer.2024.10063.1520

جواد محمودی؛ رضا پورحسینی


بررسی عددی جریان عبوری از سرریزهای مستطیلی مرکب لبه‌تیز دارای زاویه در پلان

دوره 9، شماره 2، دی 1402، صفحه 51-65

10.22091/cer.2023.9176.1461

مهدی ماجدی اصل؛ محمدحسین جهان‌پیما؛ پیمان خداپناه‌راد؛ مهدی کوهدرق؛ محمد باقر زاده


بررسی رفتار چرخه‌ای اتصال خمشی تیر I شکل به ستون دایره‌ای با پیوند ناودانی

دوره 9، شماره 2، دی 1402، صفحه 141-161

10.22091/cer.2023.9497.1485

وحید اکرمی؛ آریاز عدیلی؛ کاظم شاکری؛ ناصرالدین شاهبازی


ارزیابی مدل قاب جایگزین جهت تعیین مؤلفه‌های نیرویی ستون‌های قاب خمشی بتنی

دوره 9، شماره 2، دی 1402، صفحه 181-201

10.22091/cer.2023.9669.1496

ساجده عباسقلی نیا؛ حر خسروی؛ شقایق واثقی امیری