تبدیل موجک با کاهش اثرات لبه برای آسیب‌یابی در تیرهای تحت آسیب افزایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22091/cer.2024.10087.1521

چکیده

در پژوهش حاضر از تبدیل موجک با کاهش اثرات لبه برای تشخیص، تعیین موقعیت و تخمین تغییر شدت آسیب در حالت آسیب افزایش‌یابنده در طول تیرهای فولادی با شرایط تکیه‌گاهی مختلف استفاده شده است. برای این منظور تیر فولادی با شرایط مرزی دو سر مفصل و دو سر گیردار با روش اجزای محدود مدلسازی شده و آسیب‌های افزایشی، در یک نقطه از طول تیر در سه سطح مختلف با ایجاد تغییر در سختی عضو تعریف گردید. سپس با اعمال تحریک دینامیکی ضربه بر تیر، پاسخ دینامیکی عضو به صورت جابجایی از نقاط مختلف در طول آن استخراج شده و با استفاده از تبدیل موجک پیوسته پردازش گردید. تولید ضرایب موجک بسیار بزرگ در نقاط تکیه‌گاهی، نتیجه ذاتی تبدیل موجک در نقاط مرزی است که اثرات لبه نامیده می‌شود. به منظور پیشگیری از تاثیر منفی اثرات لبه بر تفسیر نتایج، روش‌های مختلف برونیابی پاسخ به سمت خارج از بازه طول تیر مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب موجک بدست آمده از پردازش پاسخ برونیابی‌شده به روش اسپیلاین مکعبی نشان داد که تاثیر منفی اثرات لبه بر نتایج آسیب‌یابی تا حد زیادی کاهش می‌یابد و در این صورت، ضرایب موجک حداکثر در طول تیر محل آسیب را با دقت خوبی نشان می‌دهد. در ادامه، از تغییرات مقادیر ضرایب موجک حاصل از سنجش‌های متعدد در محل آسیب به منظور تخمین تغییر شدت آن استفاده شد. در نهایت، اثر وجود نویز اندک در پاسخ‌های اخذ شده از تیر بر فرایند آسیب‌یابی پیشنهادی ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wavelet transform with reduced edge effects for damage identification in the beams under incremental damage

نویسندگان [English]

  • Farhad Jedari Zarezadeh
  • Masood Farzam
  • Saman Bagheri
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this study, wavelet transform with reduced edge effects is used to detect, localize and estimate the incremental damage at various levels in steel beams with different support conditions. For this purpose, a steel beam is modeled using finite element method for two types of support conditions, and three levels of incremental damage is defined by changing the stiffness of the member at a specified location. Then, dynamic displacement response of the beam under impulse loading was extracted and processed with continuous wavelet transform. The continuous wave-let transform of a finite length signal produces abnormally large coefficients close to the borders of the signal which is called "edge effects". To handle edge effects, different methods of signal extension are investigated. The obtained results from the process of extrapolated response by the cubic spline method show that the false indicators caused by edge effects are reduced significantly. In this case, there is a meaningful correlation between relatively large wavelet coefficients and damage location. The wavelet coefficients obtained from several measurements at the detected location of damage is used then to estimate changes in the level of incremental damage. It is shown that the variation of wavelet coefficients at the location of damage is reasonably estimate the various damage levels. Finally, the effects of the presence of low levels of noise in the measured responses of the beam on the proposed damage detection process are evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage identification
  • Localization of damage
  • Incremental damage
  • Wavelet transform
  • Edge effects
CAPTCHA Image