اخذ درجه علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با کمال مسرت به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند به استناد نامه شماره 11746-۱۳۹۹ مورخ 26 اسفند 1399 نشریه «پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی» موفق به اخذ درجه علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده و تاییدیه ورود به فرآیند رتبه بندی نشریات علمی را دریافت نموده است.