اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 337
تعداد پذیرش 106
تعداد عدم پذیرش 199

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 81777
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 45251
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 59 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز
درصد پذیرش 31 %