اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 414
تعداد پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش 244

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 151
تعداد مشاهده مقاله 110418
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55973
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 62 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 99 روز
درصد پذیرش 30 %