کسب امتیاز لازم جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

کسب امتیاز لازم جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  که مطابق با آیین نامه نمایه سازی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نشریه پژوهش های عمران و محیط زیست موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه سازی در این پایگاه گردید.