خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: شهریور 1393
تناوب انتشار: دوفصلنامه
تعداد دوره ها: 9
تعداد شماره‌ها: 16
تعداد مقاله ها: 162
درصد پذیرش: 30%
بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7 روز
متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 120 روز
تعداد مشاهده مقاله ها: 118,415
تعداد دانلود مقاله ها: 58,320
تعداد نویسندگان:  373
تعداد داوران:  309
تعداد پایگاه های نمایه شده: 21

با کمال مسرت به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند نشریه «پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی» موفق به اخذ درجه علمی با رتبه «ب» در ارزیابی سال 1400 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.


 

نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی» سعی دارد زمینه ای را برای مجموعه گسترده ای از مطالعات علمی و فنی فراهم کند تا نیازهای در حال تحول در جوامع مهندسی عمران را منعکس نماید. به منظور تحقق اهداف نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی»، از تمامی اساتید‌ گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان درخواست می شود دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را به منظور بررسی و انتشار، مطابق راهنمای نگارش مقالات به نشریه ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 (در حال تکمیل) - شماره پیاپی 16، شهریور 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر سردبیر همکار اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار مشاور علمی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان