ارزیابی تاثیر کربنات منیزیم تولید شده از جذب گاز CO2 بر بهبود رفتار رس بندر گناوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، قزوین، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا. ایران

3 گروه مهندسی عمران، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، ایران

10.22091/cer.2023.9462.1482

چکیده

احداث پی بر روی خاک‌های رسی نرم معمولا با مشکلات متعددی از جمله نشست زیاد و گسیختگی همراه است. اضافه کردن موادی نظیر سیمان و آهک به رس نرم باعث بهبود رفتار آن می‏شود. ولی به دلیل وجود مسائل زیست محیطی در فرآیند تولید و بکارگیری این مصالح، محققان به دنبال مصالح نوین جهت استفاده در مصارف عمرانی و بهسازی هستند. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ تأثیر کربنات منیزیم بر رفتار خمیری، مقاومتی و نشست‌پذیری رس بندر گناوه بررسی شده است. کربنات منیزیم با جذب گاز دی اکسید کربن تهیه شده و بصورت پودر جهت بهبود رفتار رس استفاده شده است. آزمایش‌های مختلف شامل حدود خمیری، تحکیم و سه‌محوری فشاری تحکیم یافته زهکشی نشده و همچنین تصویربرداری SEM بر روی نمونه‌های رس خالص و مخلوط شده با کربنات منیزیم انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، افزودن کربنات منیزیم به رس گناوه، باعث کاهش شاخص خمیری و بهبود رفتار تحکیمی رس شامل کاهش نشست تحکیمی و افزایش سرعت تحکیم می‌شود. تصاویر SEM نیز نشان می‌دهد که ذرات کربنات منیزیم سوزنی شکل بوده که باعث ایجاد ساختار نسبتاً مقاوم و بروز رفتار دانه‌ای در خاک رس می‌شود. با توجه به نتایج آزمایش سه‌محوری، با افزایش تنش همه‌جانبه، مقاومت برشی و سختی نمونه‌های دارای کربنات منیزیم نسبت به رس خالص افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. با افزودن 15 درصد کربنات منیزیم به رس گناوه، زاویه اصطکاک داخلی خاک در شرایط زهکشی نشده و زهکشی شده به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of CO2-induced magnesium carbonate on improving the behavior of Genaveh clay

نویسندگان [English]

  • Saeed Chegini 1
  • Hadi Mohamadzadeh Romiani 2
  • Hamed Abdeh Keykha 3
1 Department of Civil Engineering of Buein Zahra Technical University, Qazvin, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Iran
3 Department of Civil Engineering, Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of CO2-induced magnesium carbonate on the plasticity index, consolidation behavior and shear strength of natural soft clay was investigated. Magnesium carbonate was produced by absorbing carbon dioxide gas and used as a powder for clay treatment. Different tests including atterberg limits, consolidation, unconfined compression, and triaxial compression tests were conducted on the treated and untreated samples. The triaxial tests were conducted in consolidated undrained (CU) condition. Also, SEM images and XRD analyses were prepared on produced magnesium carbonate and treated and untreated clay samples. The obtained results show that the plasticity index of the treated clay decreased and consolidation behavior was improved as the magnesium carbonate content increased. Regarding the SEM images the magnesium carbonate particles are needle-shaped and cause stronger structure and granular behavior in clay soils. According to the triaxial test results, with increasing confining stress, the shear strength of the treated samples increases compared to untreated clay. The internal friction angle of Genaveh soft clay in both undrained and drained conditions increases significantly, by adding 15 percent magnesium carbonate to the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft clay
  • magnesium carbonate
  • CO2 absorbing
  • triaxial compression test
  • consolidation
CAPTCHA Image