موضوعات = زیرساخت‌های حمل و نقل
اثر خوردگی آرماتورها بر رفتار چرخه ای پایه پل های بتن آرمه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 77-95

10.22091/cer.2022.7589.1327

مسعود احمدی؛ مهدی عبادی جامخانه؛ مهدی کماسی


تأثیر افزودنی پلی‌اتیلن با چگالی بالا بر پارامترهای طرح اختلاط مخلوط‌های آسفالتی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-75

10.22091/cer.2021.7292.1291

سجاد عبدالهی؛ غلام حسین حامدی؛ بابک گلچین؛ رامین مشک آبادی


مدلسازی عددی بهسازی خاکهای نرم با ستون های سنگی تحت عبور قطار پرسرعت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-168

10.22091/cer.2021.7397.1304

میکائیل کاظم زاده؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی


بررسی تأثیر انواع طرح مخلوط و بافت درشت بر مقاومت لغزشی رویه بتن غلتکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 111-129

10.22091/cer.2021.7234.1281

مصطفی آدرسی؛ محمدعلی قنبری؛ علیرضا امیدی


آنالیز ریسک‌های قراردادی در پروژه‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل مبتنی بر روش مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 189-210

10.22091/cer.2021.7374.1299

امید پورافشار؛ بهنود برمایه ور؛ رضا اسمعیل آبادی؛ احسان اثنی عشری


واکاوی دلایل تاخیر از دیدگاه مدیریت ریسک در مرحله اجرای پروژه‌های راه‌سازی (مطالعه موردی: محور گرمسار-سیمین دشت)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 69-82

10.22091/cer.2020.5274.1196

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


مدل‌سازی مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی مسلح شده با الیاف کورتا با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 83-98

10.22091/cer.2020.2289.1192

علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده؛ سعید دادکانی


پهنه بندی تعیین قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی (PG) در استان همدان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 99-109

10.22091/cer.2019.4664.1161

محمدرضا پیرمحمدی؛ سجاد رضائی؛ پرهام حیاتی


تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 61-69

10.22091/cer.2018.2480.1101

حسین زنجیرانی فراهانی؛ مسعود پلاسی؛ جواد نعمتی


بررسی اثر عرض خط عبوری بر نرخ جریان اشباع تقاطع‌های چراغدار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 71-79

10.22091/cer.2018.3030.1114

ایرج برگ گل؛ وحید نجفی مقدم گیلانی؛ سجاد رضائی؛ مهدی آزادی