بررسی اثر قطر و درصد حجمی الیاف فلزی قلاب‌دار بر زمان وی‌بی و خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

استفاده از بتن غلتکی روسازی در سراسر دنیا رو به افزایش است و همین موضوع اهمیت بررسی آزمایشگاهی دقیق این نوع از بتن را نشان می‌دهد. پژوهش‌های محدودی به بررسی اثر قطر الیاف فلزی و درصد مناسب حجمی آن در بتن غلتکی روسازی پرداختند. بنابراین در این تحقیق به بررسی اثر قطر و درصد حجمی الیاف فلزی قلاب‌دار بر RCCP پرداخته می‌شود. به منظور ارزیابی اثر قطر و درصد حجمی الیاف فلزی قلاب‌دار بر زمان وی‌بی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی دو نیم شدگی، مقاومت خمشی و طاقت بتن غلتکی روسازی، از 10 طرح مخلوط استفاده شد. یک مخلوط کنترل بدون الیاف و نه مخلوط حاوی درصد حجمی 25/0 تا 75/0 با قطر 38/0 تا 7/0 میلی‌متر ساخته شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد حجمی و کاهش قطر الیاف منجر به افزایش زمان وی‌بی .و بهبود مشخصات مکانیکی می‌گردد. با توجه به آزمایش‌های انجام شده در این تحقیق، مولفه درصد حجمی الیاف اثر گذاری بیشتری نسبت به قطر الیاف نشان داده است. با افزودن الیاف فلزی قلاب‌دار، نمودار نیرو-تغییر مکان خمشی و در نتیجه طاقت نیز بهبود چشمگیری نشان دادند. طرح مخلوط حاوی درصد حجمی 75/0 و قطر 38/0 میلی‌متر بهترین نتایج آزمایش‌های مقاومت مکانیکی و طاقت را ثبت کرد و نتایج مقاومت کششی دو نیم شدگی و خمشی آن تا 100 درصد افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effects of volume fraction and diameter of hooked-end steel fiber on Vebe time and mechanical properties of RCCP

نویسندگان [English]

  • Peyman Paryad 1
  • Hosein Naderpour 2
  • M. Kazem Sharbatdar 3
1 Department of Civil Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran.
چکیده [English]

Using Roller Compacted Concrete Pavement (RCCP) is expanding all around the world and it shows the importance of accurate experimental assessment of this kind of concrete. Limited researches investigated the effect of diameter and content of steel fiber in RCCP. In this research, in order to investigate the influence of volume fraction and diameter of hooked-end steel fiber on Vebe time, compressive strength, splitting tensile strength, flexural strength, and toughness of RCCP, ten mixtures were used. One control mixture and nine fibrous mixtures contain volume fraction of 0.25-0.75 and diameter of 0.38-0.7 mm fiber were constructed. Results showed that increment of fiber volume fraction and decrease of fiber diameter led to increase of mechanical properties and Vebe time of RCCP. Due to experiments, the factor of volume fraction was more determinative than diameter. By adding hooked-end steel fiber, load-deflection curve and toughness demonstrate sensible improvement. Mixture with volume fraction of 0.75 and diameter of 0.38 mm recorded the most appropriate mechanical strength and toughness, and the results of splitting tensile and flexural strength indicated increment more than about 100%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • roller compacted concrete pavement
  • Steel fiber
  • Mechanical properties
  • Vebe time
  • Toughness
CAPTCHA Image