طرح مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه به روش طرح اختلاط متعادل شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22091/cer.2022.7959.1366

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که بر عملکرد یک مخلوط آسفالتی تأثیرگذار است طرح اختلاط می‌باشد. اهمیت ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی در کنار پارامترهای حجمی باعث شکل‌گیری روش جدیدی به نام طرح اختلاط متعادل شده (BMD) گردیده است. در این روش پارامترهای حجمی به عنوان معیار اولیه مد نظر قرار می‌گیرد. معیار نهایی به‌منظور تعیین یک بازه مناسب برای درصد قیر بهینه، عملکرد مناسب مخلوط آسفالتی در برابر شیار‌شدگی و ترک‌خوردگی می‌باشد. در این تحقیق با به‌کارگیری دو درصد 25 و 50 درصد تراشه و روغن گیاهی به عنوان جوانساز، طرح اختلاط پنج مخلوط آسفالتی مختلف، ابتدا به روش سوپرپیو انجام شده است. در ادامه با در نظر گرفته سه درصد قیر مختلف برای هر مخلوط، طرح اختلاط مخلوط‌ها با روش BMD انجام شده است. آزمایش شیارشدگی هامبورگ و آزمایش I-FIT به ترتیب به‌منظور ارزیابی مقاومت در برابر شیارشدگی و ترک‌خوردگی در طرح مخلوط‌ها به روش BMD مورد استفاده گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درصد قیر بهینه بدست آمده از روش BMD متفاوت از درصد قیر بهینه حاصله از روش سوپرپیو می‌باشد. بیشترین مقادیر تغییر درصد قیر بهینه مربوط به نمونه حاوی 25 و 50 درصد تراشه بدون جوانساز می‌باشد. درصد قیر حاصله از روش BMD نسبت به روش سوپرپیو برای مخلوط حاوی 25 و 50 درصد تراشه بدون جوانساز، به ترتیب 56/9 و 18/22 درصد افزایش یافته است. از نظر عملکردی مقدار درصد قیر بهینه حاصل از روش سوپرپیو برای مخلوط‌های حاوی تراشه و جوانساز مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of asphalt mixtures containing RAP by Balanced mix design (BMD) method

نویسندگان [English]

  • Hassan ziari 1
  • Mojtaba Hajiloo 2
1 Professor ,Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 PhD student, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The mix design of asphalt mixtures is one of the most important factors that affect their performance. Given the importance of the performance assessment of asphalt mixtures and volumetric parameters, a new method called balanced mix design (BMD) had been created. This method considers volumetric parameters as the initial criterion. The ultimate criterion to determine an appropriate range for the optimum bitumen percentage is the proper rutting and cracking performance of the asphalt mixture. In this study, five different asphalt mixture designs were first investigated using the Superpave method, using low (25%) and high (50%) percentages of RAPs and vegetable oil as a recycling agent. Then the mixtures were designed using the BMD method considering three different bitumen contents for each mixture. The Hamburg Wheel Tracking and I-FIT tests were performed to assess the rutting and cracking resistance, respectively. The results of this study show that the optimum binder content (OBC) obtained by BMD method is different from the Superpave method. The highest discrepancies are observed when 25% and 50% of the RAP materials are used without rejuvenator. In these mixtures, the results show that the OBC obtained by the BMD method compared to the Superpave method for mixtures containing 25 and 50% RAP without rejuvenator increased by 9.56 and 22.18%, respectively. In terms of performance, the percentage of OBC by the Superpave method is not suitable for mixtures containing RAP and rejuvenator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced mix design (BMD)
  • Reclaimed asphalt pavements (RAPs)
  • Rejuvenator
CAPTCHA Image