طراحی نرم‌افزار مبتنی بر مهندسی دانش جهت مدیریت تونل در شرایط برخط

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 1-12

10.22091/cer.2014.570

شادی آب پیکر؛ مهدی قطعی


برآورد بیشینه شتاب زمین به روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی شعاع محور

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-12

10.22091/cer.2017.829

مهدی کماسی؛ سحر آزادی چگنی؛ مهرداد آزادی چگنی


تخمین بار آلودگی سیستم حمل‌ونقل شهری تهران به‌منظور ارزیابی راه‌کارهای کاهش آلودگی هوا

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 13-19

10.22091/cer.2014.571

احسان بنی طالبی؛ سعید دهقانی؛ وحید حسینی


مطالعه پارامتریک اثر گسترش ترک بر روی دیوار برشی فولادی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 13-28

10.22091/cer.2017.831

وحید بروجردیان؛ محسنعلی شایانفر؛ علی قمری


ارائه روشی موثر در تولید نمونه های تصادفی برای محاسبه احتمال خرابی سازه ها به روش مونت کارلو

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 15-29

10.22091/cer.2019.4781.1171

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


بررسی عددی تأثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان پیرامون پایه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-29

10.22091/cer.2017.1930.1073

احسان جباری؛ حجت کرمی؛ مینا مولایی فرد


تحلیل رفتار سازه های فضاکار در عرشه پل ها با تغییرات قطر و طول اعضا

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 17-28

10.22091/cer.2020.5328.1197

محمد حسین تقی زاده ولدی؛ مهدیه پورهادی گوابری


رفتار دینامیکی غیرخطی قاب‌های خمشی و دوگانه فولادی سه‌بعدی تحت اثر برخورد وسیله‌ نقلیه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 21-31

10.22091/cer.2021.7270.1287

فاطمه صفری هنر؛ اسماعیل محمدی ده‌چشمه؛ وحید بروجردیان؛ مهران ترابی


ارزیابی اعمال محدودیت ترافیک جاده‌ای با استفاده از نتایج ترددشمارهای هوشمند (مطالعه موردی: محور تهران- قم)

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 21-27

10.22091/cer.2014.572

سید محمد حسین دهناد؛ علی اکبر اسکندری؛ حسین زند