ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در اجرای سازه های زیربنایی با جایگزینی پوزولان طبیعی دارای سیلیکات و آلومینات بالا در ملات پایه سیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

2 مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22091/cer.2022.8267.1402

چکیده

رویکرد به توسعه پایدار و مسایل زیست محیطی در اجرای پروژه های زیربنایی دارای اهمیت زیاد است و نیازهای نسل‌های بعدی را تامین نموده و از خطرات جدی مثل گرمایش زمین که عواقب خطرناک برای اکوسیستم دارد و زندگی افراد و جانوران را تهدید می‌کند، جلوگیری میکند. سیمان دارای کابرد فراوان در همه پروژه های عمرانی دارد ولی تولید سیمان باعث مصرف انرژی بیشتر و افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای خصوصاً دی اکسیدکربن می‌شود. در این تحقیق آزمایشگاهی رفتار مکانیکی (مقاومت فشاری) و شاخص‌های توسعه پایدار ملات سیمانی حاوی پوزولان طبیعی دارای آلومینات سیلیکات بالا با درصد های مختلف پوزولان (مصالح بومی) به عنوان جایگزین بخشی از سیمان (6، 13 و 20 درصد) در ملات های سیمانی در قالب 8 طرح اختلاط و متغییر های مثل دانه بندی ماسه، نسبت آب بر سیمان با مقاومت الی 13 مگاپاسکال مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های آزمایشگاهی نشان داد که استفاده از 13 درصد پوزولان طبیعی حاوی سیلیکات و آلومینات بالا به عنوان جایگزین سیمان در ملات مقاومت فشاری 56 روزه 23/2 درصد نسبت به نمونه‌های مرجع افزایش داده است. ضمنا از تحلیل و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار این ملات نتیجه گیری می‌شود که درصد بهینه جایگزینی با سیمان در ملات، منجر به کاهش پتانسیل گرمایش جهانی و مصرف انرژی به میزان 13 درصد در تولید یک تن سیمان به روش معمولی می‌گردد که نقش مثبت را در تغییر اقلیم، کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sustainable development indicators of Infrastructures by replacing natural pozzolans with high silicate and alumina in cement-based mortar

نویسندگان [English]

  • Mohammad Najiam Wahedy 1
  • omid rezaifar 3
1 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The focus on sustainable development is increasing and it is given great importance. Sustainability be able to meet the needs of future generations and mitigate serious risks such as global warming. Cement is one of the building materials which no construction on the ground is possible to build. Cement production increases energy consumption and increases the production of greenhouse gases, especially carbon dioxide. In this experimental study, mechanical behaviour (compressive strength) and sustainable development indicators of cement mortar containing natural pozzolans consist of high silicate aluminate with different percentages (6, 13 and 20%) partially substitute with cement in mortars with 8 mix designs and variables were sand and water to cement ratio with strength of up to 13 MPa have been investigated. Findings showed that the use of 13% of natural pozzolans containing high silicate and aluminate as a cement substitute after 56-days of curing increased the compressive strength of mortar by 2.23% compared to the reference samples. In addition, the analysis and evaluation of sustainable development indicators of this mortar concludes that the optimal percentage of replacement with cement in the mortar, leads to a reduction in global warming potential and energy consumption by 13% in the production of one ton of cement in the conventional way. That plays a positive role to help climate change, reducing air pollution and reduce emission of greenhouse gases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sustainable development indicators"
  • "Cement mortar"
  • "Natural pozzolan"
  • "High silicate aluminate"
CAPTCHA Image