تخمین بار آلودگی سیستم حمل‌ونقل شهری تهران به‌منظور ارزیابی راه‌کارهای کاهش آلودگی هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، هسته پژوهشی سوخت احتراق و آلایندگی

2 کارشناس ارشد، تهران، مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه سامانه مانا

3 استادیار، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

سواری‌های شخصی به‌عنوان مهم‌ترین عامل آلودگی هوا در مناطق شهری قلمداد می‌شوند. یکی از مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار در آلایندگی خودروها، ترافیک شهری است که با سرعت متوسط، تعیین و دسته‌بندی می‌گردد. در این پژوهش، با استفاده از مدل تخمین آلایندگی که از داده‌های آزمون همراه 30 خودرو، در مسیرهای شهری و بزرگراهی تهران تهیه‌ شده، همچنین داده‌های آنلاین سنسورهای ترافیکی بلوتوث، جرم لحظه‌ای تولیدی هر‌کدام از آلاینده‌های مونواکسید کربن، هیدروکربن‌های نسوخته و اکسیدهای نیتروژن در تعداد محدودی از بزرگراه‌های تهران، محاسبه شده‌است. ابزار فوق، امکان ارزیابی استراتژی‌های کنترل آلودگی هوا همچون زوج و فرد، تعیین هدفمند محدوده‌های طرح ترافیک، پیش‌بینی روزانه آلودگی هوا و مناطق بسیار آلوده به‌کمک نرم‌افزارهای WRF و CAMx و تعیین بیشینه سرعت بزرگراه‌ها را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TEHRAN TRANSPORTATION POLLUTION LOAD ESTIMATION FOR THE ASSESSMENT OF EMISSIONS REDUCTION SCENARIOS

نویسندگان [English]

  • Ehsan Banitalebi 1
  • Saeed Dehghani 2
  • Vahid Hosseini 3
1 Master, Fuel Combustion and Emission (FCE) Research Center, Sharif University of Technology.
2 Master, Sharif Advanced Technologies Incubator (SATI), Sharif University of Technology.
3 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology.
چکیده [English]

Personal cars have been considered as a main air pollution sources. The amount of vehicle emissions correlates with urban traffic, which is affect average trip speed. With the use of Tehran emissions model of personal cars, and the online data of speed and travel time, instantaneous NOx, HC and CO mass production were calculated. Emission model was developed based on thirty portable emission tests and speed data were obtained by traffic sensors installed in a few highways of Tehran. The important application of this system is to assessment of transportation emissions reduction scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emissions Model
  • Emissions Estimation
  • Emissions Reduction Strategies
  • WRF
  • CAMx
[1] بنی‌طالبی، احسان. "تولید مدل برآورد آلودگی با استفاده از داده‌های آزمون آلایندگی خودرو"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی شریف (1393)
[2] بنی‌طالبی، احسان و حسینی، وحید. "نحوه محاسبه ضرایب انتشار جرمی آلایندگی خودرو از داده‌های آلایندگی غلظت حجمی به روش همراه". دومین همایش ملی آلودگی هوا و صدا (1392).
[3] بنی‌طالبی، احسان، حسینی، وحید. "سیکل‌های رانندگی در مقیاس بین‌المللی و ملی"، گزارش فنی فاز 1 پروژه اندازه‌گیری ضرایب انتشار خودروهای سواری شخصی بنزین سوز ساخت داخل، هسته پژوهشی سوخت احتراق و آلایندگی، دانشگاه صنعتی شریف (1391).
[4] ریحانیان، مسعود، استقامت، فرزاد، بنی‌طالبی، احسان، میرشی، سمیرا، حسنی، امین، حسینی، وحید. " تجهیز خودرو نمونه به دستگاه‌های داده‌برداری"، گزارش فنی فاز 2 پروژه اندازه‌گیری ضرایب انتشار خودروهای سواری شخصی بنزین سوز ساخت داخل، هسته پژوهشی سوخت احتراق و آلایندگی، دانشگاه صنعتی شریف (1391).
[5] M. Andre, M. Rapone, “Analysis and modeling of the pollutant emissions from European cars regarding the driving characteristics and test cycles”, Atmospheric Environment 43, 986-995 (2009).
[6] V. Franco, M. Kousoulidou, M Muntean, L. Ntziachristos, S. Hausberger, P. Dilara, “Road vehicle emission factors development: A review”, Atmospheric Environment 70, 84-97 (2013).
[7] L. Ntziachristos, Z. Samaras, “Speed-dependent representative emission factors for catalyst passenger cars and influencing parameters”, Atmospheric Environment 34, 935-942 (2000).
[8] T.B. Manchur, M.D. Checkel, “Time resolution effects on accuracy of real-time NOx emissions measurements”, SAE transactions, Vol. 114, No 4, 259-275 (2005)
CAPTCHA Image