ارائه روشی ساده جهت تحلیل غیر خطی دیوار برشی فولادی لاغر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده مهندسی سازه، پزوهشگاه بین اللملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 مربی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره‌شهر

چکیده

علیرغم رفتار مناسب دیوارهای برشی فولادی در زلزله های گذشته و همچنین مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در این زمینه، عواملی چون ضعف نرم افزارهای رایج مهندسی ( SAP وETABS) در رفتار پس کمانشی ورق فولادی، عدم وجود آیین نامه ملی در این زمینه مانع از گسترش وسیع این سیستم در جامعه مهندسی ایران شده است. در این مقاله روشی ابتکاری ارائه شده که صفحه فولادی با یک المان قطری با ظرفیت کششی و فشاری محدود جایگزین می شود که ضعف های دیگر روش ها را مرتفع می کند. مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج حاصل از این روش دقت بالای این روش در برآورد رفتار خطی و غیرخطی (سختی الاستیک، ظرفیت نهایی دیوار و ...) دیوار برشی فولادی را نشان می دهد. علاوه بر آن، روش پیشنهادی زمان تحلیل را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. از طرفی قابلیت تحلیل غیر خطی استاتیکی و دینامیکی را با دقت قابل قبول فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a simple model to nonlinear analysis of thin steel plate shear wall

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ghasem Vetr 1
  • Ali Ghamari 2
1 Assistant Professor, Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
2 Lecturer, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Darrehshahr
چکیده [English]

Despite of the adequate performance of thin Steel Plate Shear Wall (SPSW) in last earthquakes and also during studies performed in the laboratories in all of the world, some problems and some defects such as lake of capability of commercial civil engineering software for modeling of the buckling and post buckling under lateral loading, lake of national Cod in this field of steel structures, have made an obstacle about its expanding in civil projects. Based on these mentioned problems, in this paper, a new and innovative model (method) is presented that the steel plate replaced with diagonal single brace member. This proposed method decrease analysis time due to decreased elements comparing with other presented methods. In other hand, the proposed method (model) provide a capability for static analysis and dynamic analysis of structures. Comparing the experimentally results with the proposed method shows a good convergence on stiffness and ultimate strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel shear wall
  • seismic behavior
  • equivalent brace
  • nonlinear analysis
[1] وتر، م. ق.، قمری، علی. (1395)."ارائه میراگر برشی جدید برای بهبود رفتار سازه‌ها"، مجله علمی و پژوهشی سازه و فولاد.
[2] Jahanpour, A., Moharrami, H., & Aghakoochak, A. (2011). Evaluation of ultimate capacity of semi-supported steel shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 67(6), 1022-1030.
[3] Sahebjam, A., & Showkati, H. (2016). Experimental study on the cyclic behavior of perforated CFRP strengthened steel shear walls. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16(3), 365-379.
[4] Huang, Z., & Liew, J. R. (2016). Structural behavior of steel–concrete–steel sandwich composite wall subjected to compression and end moment. Thin-Walled Structures, 98, 592-606.
[5] Huang, Z., Liew, J. R., Xiong, M., & Wang, J. (2015). Structural behavior of double skin composite system using ultra-lightweight cement composite. Construction and Building Materials, 86, 51-63.
[6] Seo, J., Varma, A. H., Sener, K., & Ayhan, D. (2016). Steel-plate composite (SC) walls: In-plane shear behavior, database, and design. Journal of Constructional Steel Research, 119, 202-215.
[7] CSA, C. (2001). CSA S16-01. Limit States Design of Steel Structures, Canadian Standards Association, Willowdale, Ontario, Canada.
[8] A. I. S. C. (1999). Load and Resistance Factor Design Specification for structural steel buildings’. American Institute of Steel Construction. Inc., Chicago, IL.
[9] Thorburn, L. J., Kulak, G. L., & Montgomery, C. J. (1983). Analysis of steel plate shear walls, Structural Engineering report no 107, Edmonton (AB) Dep Civil Eng, University of Alberta.
[10] Thorburn, L. J., Kulak, G. L., & Montgomery, C. J. (1983). Analysis of steel plate shear walls, Structural Engineering report no 107, Department of Civil Engineering University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.
[11] Timler, P. A., & Kulak, G. L. (1983). Experimental study of steel plate shear walls, Structural Engineering Report No. 114, Department of Civil Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
[12] Tromposch, E. W., & Kulak, G. L. (1987). Cyclic and static behaviour of thin panel steel plate shear walls. Structural Engineering Report No. 145, Department of Civil Engineering, University of Alberta.
[13] Driver, R. G., Kulak, G. L., Kennedy, D. L., & Elwi, A. E. (1998). Cyclic test of four-story steel plate shear wall. Journal of Structural Engineering, 124(2), 112-120.
[14] Driver, R. G., Kulak, G. L., Elwi, A. E., & Kennedy, D. L. (1998). FE and simplified models of steel plate shear wall. Journal of Structural Engineering, 124(2), 121-130.
[15] Rezai, M. (1999). Seismic behavior of steel plate shear walls by shake table testing, Doctoral dissertation, University of British Columbia.
[16] Caccese, V., Elgaaly, M., & Chen, R. (1993). Experimental study of thin steel-plate shear walls under cyclic load. Journal of Structural Engineering, 119(2), 573-587.
[17] Elgaaly, M., Caccese, V., & Du, C. (1993). Postbuckling behavior of steel-plate shear walls under cyclic loads. Journal of Structural Engineering, 119(2), 588-605.
[18] Elgaaly, M., & Liu, Y. (1997). Analysis of thin-steel-plate shear walls. Journal of Structural Engineering, 123(11), 1487-1496.
[19] Elgaaly, M. (1998). Thin steel plate shear walls behavior and analysis. Thin-Walled Structures, 32(1), 151-180.
[20] Mimura, H., & Akiyama, H. (1977). Load-deflection relationship of earthquake resistant steel shear walls with a developed diagonal tension field. Transactions of AIJ, 260(in Japanese).
[21] Sabouri-Ghomi, S., Ventura, C. E., & Kharrazi, M. H. (2005). Shear analysis and design of ductile steel plate walls. Journal of Structural Engineering, 131(6), 878-889.
[22] Kharrazi, M. H., Prion, H. G., & Ventura, C. E. (2008). Implementation of M-PFI method in design of steel plate walls. Journal of Constructional steel research, 64(4), 465-479.
CAPTCHA Image