موضوعات = سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
بررسی عددی جریان عبوری از سرریزهای مستطیلی مرکب لبه‌تیز دارای زاویه در پلان

دوره 9، شماره 2، دی 1402، صفحه 51-65

10.22091/cer.2023.9176.1461

مهدی ماجدی اصل؛ محمدحسین جهان‌پیما؛ پیمان خداپناه‌راد؛ مهدی کوهدرق؛ محمد باقر زاده


آبشستگی آب زلال در اطراف سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ A در زاویه 120 درجه یک کانال قوسی 180 درجه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 159-170

10.22091/cer.2022.7627.1338

مهدی جمشیدی؛ جابر سلطانی؛ محمد رستمی؛ مجتبی صانعی


بررسی تزریق پذیری و تخمین خورند سیمان در ساختگاه سد خرسان II

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-12

10.22091/cer.2021.6560.1227

عبداله سهرابی بیدار؛ مرتضی مظفری؛ عباس ذوالفقاری؛ احمد رستگارنیا


مدل‌سازی عددی اثر تغییر هندسه سازه راه‌ماهی بر جریان عبوری از بازشدگی قائم آن

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 165-176

10.22091/cer.2019.4691.1162

محمد شکرالهی؛ خسرو حسینی؛ سید فرهاد موسوی


ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه فلزی در اثر سالخوردگی ناشی از خوردگی سازه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 71-79

10.22091/cer.2019.3738.1135

روح اله امیرآبادی؛ حسین اربابی؛ ابوالفضل آرزومند؛ مهدی صالح