نویسنده = ���������� ��������
تاثیر ماده فعال سطحی بر پاکسازی خاک رسی آلوده به گازوئیل با استفاده از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت تک محوری خاک رس پس از پاکسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22091/cer.2022.8264.1403

علی طاهریان؛ مریم یزدی؛ ایمان دانایی؛ امیرعلی زاد


بررسی پارامترهای خاک رس با پلاستیسیته کم آلوده به سرب و روی و تثبیت شده با متاکائولن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 69-83

10.22091/cer.2022.7756.1349

میکائیل کاظم زاده؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی؛ علی چمنی


مدلسازی عددی بهسازی خاکهای نرم با ستون های سنگی تحت عبور قطار پرسرعت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-168

10.22091/cer.2021.7397.1304

میکائیل کاظم زاده؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی