موضوعات = اثرات زیست محیطی
بهبود خواص مکانیکی، جمع شدگی خشک و مقاومت در برابر حرارت‌های بالای ملات ژئوپلیمری حاوی روباره و گل سرخ با الیاف بازالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

10.22091/cer.2023.9855.1511

ملک محمد رنجبر تکلیمی؛ فرید حاتمی


بررسی آزمایشگاهی خواص مقاومتی و دوام بتن‌های ساخته شده با زئولیت حرارت داده شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

10.22091/cer.2024.10381.1540

محمدرضا شاه حسینی؛ محمد کاظم شربتدار؛ علی خیرالدین


بررسی عوامل مؤثر بر افت آبهای زیرزمینی در آبخوان کوهدشت، استان لرستان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 95-105

10.22091/cer.2021.6978.1253

الهام فیجانی؛ صبا علیخانی جودکی؛ مرتضی مظفری


مطالعه عددی آبشستگی محلی تحت جت آبگرم خروجی از نیروگاه‌ها (مطالعه موردی: خروجی نیروگاه نکا)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 141-151

10.22091/cer.2021.6541.1225

زهرا مهرابی؛ رضا کمالیان؛ محمد بابایی؛ احسان جباری