نویسنده = علی خیرالدین
بررسی آزمایشگاهی خواص مقاومتی و دوام بتن‌های ساخته شده با زئولیت حرارت داده شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

10.22091/cer.2024.10381.1540

محمدرضا شاه حسینی؛ محمد کاظم شربتدار؛ علی خیرالدین


بررسی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های بتن مسلح با اختلاف تراز طبقه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 29-42

10.22091/cer.2017.827

علی خیرالدین؛ علی کارگران؛ محمد حاجی