دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی عددی و آزمایشگاهی بلندای پیزومتریک و نیمرخ سطح آب جریان ماندگار در محیط متخلخل سنگریزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22091/cer.2023.9313.1473

حسن حاجی کاظمیان؛ جلال بازرگان


ارزیابی رفتار تحکیمی خاک آلوده به مواد نفتی، پس از تسلیح تصادفی با الیاف پلی‌پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22091/cer.2023.9636.1492

عبدالغفور خادم الرسول؛ حسین قربانی


تاثیر آلاینده اسید نیتریک بر روی مقاومت برشی خاک ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22091/cer.2023.9393.1479

سیدمحمدحسین خاتمی؛ عبدالحسین حداد؛ عادل عساکره


ارزیابی تاثیر کربنات منیزیم تولید شده از جذب گاز CO2 بر بهبود رفتار رس بندر گناوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22091/cer.2023.9462.1482

سعید چگینی؛ هادی محمدزاده رومیانی؛ حامد آبده کیخا


بهبود خواص مکانیکی، جمع شدگی خشک و مقاومت در برابر حرارت‌های بالای ملات ژئوپلیمری حاوی روباره و گل سرخ با الیاف بازالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

10.22091/cer.2023.9855.1511

ملک محمد رنجبر تکلیمی؛ فرید حاتمی


بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی بتن سبک سازه ای حاوی نانو سیلیس و الیاف فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22091/cer.2023.9673.1497

فاطمه الطالب؛ حمیدرضا توکلی؛ سید کمیل هاشمی


مطالعه تاثیر شرایط زهکشی بر ظرفیت رمبندگی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1402

10.22091/cer.2024.10063.1520

جواد محمودی؛ رضا پورحسینی


ارزیابی پارامترهای موثر در نفوذپذیری ماسه سیلیکاته فیروزکوه و کربناته هرمز بهسازی‎شده با بایوپلیمر صمغ فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22091/cer.2024.9999.1515

مسعود محسنی نیا؛ حسین صالح زاده


بررسی آزمایشگاهی رفتار داخل صفحه نمای آجری و سنگی با دیوار پشتیبان بنایی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22091/cer.2024.10217.1533

مهدی شریفی؛ علی محمدی؛ مهدی علیرضائی


تحلیل پاسخ یک بعدی و غیرخطی آبرفت دانه‌ای سیمانته تحت ارتعاش هارمونیک با استفاده از تکنیک اغتشاشات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

10.22091/cer.2024.9608.1490

علی شیرزاد؛ سید علی اصغر حسینی؛ امیر حمیدی


بررسی لرزه‌ای ظرفیت باربری پی نواری در مجاورت شیب‌های مسلح شده با ژئوگرید با استفاده از روش تحلیل حدی المان محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

10.22091/cer.2024.10058.1519

محمد احمدی؛ علیرضا باقریه؛ فاطمه محمدی پور


بررسی آزمایشگاهی رفتار آسودگی تنش در ماسه و سطح تماس ماسه-ژئوتکستایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22091/cer.2024.9284.1507

جواد غفاری؛ سمیه فاضلی


تبدیل موجک با کاهش اثرات لبه برای آسیب‌یابی در تیرهای تحت آسیب افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22091/cer.2024.10087.1521

فرهاد جداری زارع زاده؛ مسعود فرزام؛ سامان باقری


تحلیل لرزه‌ای سیستم خاک-ساختمان بتن مسلح در فضای زمانی با مدلسازی عددی انتشار موج لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22091/cer.2024.9904.1513

حمید محمدنژاد؛ حسنی کیان فر