کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی شعاع محور
برآورد بیشینه شتاب زمین به روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی شعاع محور

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-12

10.22091/cer.2017.829

مهدی کماسی؛ سحر آزادی چگنی؛ مهرداد آزادی چگنی