کلیدواژه‌ها = سازه با اختلاف تراز طبقه (دوبلکسی)
بررسی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های بتن مسلح با اختلاف تراز طبقه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 29-42

10.22091/cer.2017.827

علی خیرالدین؛ علی کارگران؛ محمد حاجی