کلیدواژه‌ها = مدل انتشار آلایندگی
تخمین بار آلودگی سیستم حمل‌ونقل شهری تهران به‌منظور ارزیابی راه‌کارهای کاهش آلودگی هوا

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 13-19

10.22091/cer.2014.571

احسان بنی طالبی؛ سعید دهقانی؛ وحید حسینی