کلیدواژه‌ها = تحلیل غیرخطی
بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن‌آرمه بلندمرتبه با استفاده از میراگر فلزی تسلیمی TADAS

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 185-203

10.22091/cer.2022.7893.1359

علی سیدکاظمی؛ ابراهیم اصغری کریمی؛ مجتبی اسماعیل نیا امیری


شبیه سازی اثرات ورق های FRP روی رفتار غیر خطی اتصالات تیر– ستون بتن مسلح

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-151

10.22091/cer.2021.7364.1296

مهدی نعمت زاده؛ سینا بهارلو؛ جواد شایان فر؛ سیدمحمدرضا حسنی