نویسنده = ���������� ������������
بررسی اثر توامان مکش و درصد لای بر مقاومت برشی حالت بحرانی ماسه لای‎دار غیراشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22091/cer.2022.8344.1408

محمد ملکی؛ مازیار عبدی؛ عرفان چالی