بررسی اثر توامان مکش و درصد لای بر مقاومت برشی حالت بحرانی ماسه لای‎دار غیراشباع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

10.22091/cer.2022.8344.1408

چکیده

در این پژوهش مقاومت برشی حالت بحرانی یک نوع ماسه با درصدهای مختلف لای در حالت‎های اشباع و غیراشباع بررسی شده است. برای این منظور تعدادی آزمایش سه‎محوری تحکیم‎یافته زهکشی نشده (CU) روی نمونه‎های اشباع و تعدادی آزمایش تحکیم‎یافته زهکشی شده (CD) روی نمونه‎های غیراشباع انجام شده است. نمونه‎ها تحت سه تنش همه‎جانبه 50، 100 و 150 کیلوپاسکال و با در نظرگیری چهار سطح مکش 50، 100، 150 و 250 کیلوپاسکال برای نمونه‎های غیراشباع، در معرض برش قرار گرفتند. نتایج نشان می‎دهد که اگر نمونه‎هایی با eeq برابر ساخته شود، خطوط حالت بحرانی در حالت اشباع و در درصدهای مختلف ریزدانه روی هم قرار می‎گیرد. در حالت غیراشباع و در فضای تنش خالص، خط حالت بحرانی نه‌تنها وابسته به مکش است، بلکه با تغییرات درصد ریزدانه نیز این خطوط تغییر می‎کند. با این حال در حالت تنش مؤثر می‎توان با به‌کارگیری روابط تنش مؤثر مناسب و مفهوم نسبت تخلخل بین‌دانه‌ای معادل، این خطوط را مستقل از مکش و درصد ریزدانه همگرا کرد و به خط حالت بحرانی واحد در فضای تنش ها رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Simultaneous Effect of Suction and Silt Percentage on the Critical State Shear Strength of the of Unsaturated Silty Sand

نویسندگان [English]

  • Mohammad Maleki 1
  • Maziar Abdi 2
  • Erfan Chali 2
1 civil engineering department Bu-Ali Sina University
2 Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

In this study, the critical state shear strength of a type of sand with different silt percentages in saturated and unsaturated states has been investigated. For this purpose, a number of undrained consolidated (CU) and drained consolidated (CD) triaxial tests were performed on saturated and unsaturated samples, respectively. The samples were sheared under confining pressures of 50, 100 and 150 kPa and suction levels of 50, 100, 150 and 250 kPa for unsaturated samples. In the saturated state, the results showed that if samples are remolded with the same eeq, for the different percentages of fines the critical state lines are converged. In the unsaturated state and net stress state, the critical state line is not only dependent on suction, but also changes with changes in the percentage of fines. However, in the effective stress state, by applying the appropriate effective stress relations and the concept of equivalent intergranular skeleton void ratio, these lines can be converged independently of suction and fine content and reach a single critical state line in the stresses space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unsaturated Silty Sand
  • Shear Strength
  • Critical State
  • Fine Content
  • Equivalent Intergranular Void Ratio
CAPTCHA Image