بررسی تاثیر امولسیون پلیمری بر مقاومت فشارشی تک محوری ماسه بادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 Department of Structural and Engineering Geology, College of Science, University of Tehran, Engelab Avenue, Tehran, Iran

10.22091/cer.2023.9107.1459

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر امولسیون پلیمری ونیل اکریلیک (VA) بر دانسیته خشک حداکثر (dmaxγ)، رطوبت بهینه (optω)، مقاومت تراکمی تک‌محوری (UCS) و مدول الاستیسیته (E) ماسه‌های بادی دشت خوزستان پرداخته است. محلول‌هایی با درصدهای 10، 20 و 30 درصد از محلول پلیمری ساخته و بعد از اضافه کردن به خاک تحت آزمایش تراکم قرار گرفته، سپس نمونه‌های استوانه‌‌ای با dmaxγ و optω ساخته شده و در زمان‌های 1، 7، 14، 21 و 28 روز در دو گروه عمل‌آوری و تحت آزمایش UCS قرار گرفته‌‌اند. گروه‌ اول نمونه‌ها در دمای محیط آزمایشگاه عمل‌آوری شده و گروه دوم نمونه‌ها بمنظور حفظ رطوبت بسته‌بندی و در دمای 2 درجه سانتیگراد عمل‌آوری شده‌اند. نتایج آزمایشها نشان داد افزایش غلظت محلول‌ پلیمری تاثیری بر dmaxγ نمونه‌ها نداشته لیکن در بیشترین غلظت قادر است optω را تا 11 درصد کاهش دهد. با افزایش زمان عمل‌آوری و غلظت محلول پلیمری، UCS و E دسته اول نمونه‌ها، به بیش از 2 برابر افزایش یافته در حالیکه تغییری در UCS دسته دوم نمونه‌ها مشاهده نشده، بنابراین اگر به نمونه تثبیت شده در زمان عمل‌آوری اجازه خشک شدن داده نشود افزودن پلیمر تاثیری بر مقاومت آن نخواهد داشت. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد زمانیکه بعد از افزودن محلول پلیمری، به نمونه اجازه خشک شدن داده می‌شود، محلول قادر است با تشکیل باندها و پل‌هایی بین دانه‌های ماسه-بادی باعث بهبود مقاومت و مدول آن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of polymer emulsion on the uniaxial compressive strength of aeolian sand

نویسندگان [English]

  • Akbar Cheshmi 1
  • Mahsa Heravi 2
1 University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Structural and Engineering Geology, College of Science, University of Tehran, Engelab Avenue, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study investigated the effect of vinyl acrylic polymer emulsion (VA) on maximum dry density (γdmax), optimum water content (ωopt), uniaxial compressive strength (UCS) and modulus of elasticity (E) of aeolian sands of Khuzestan plain. Polymer emulsion with percentages of 10, 20, and 30% were made and after adding to the soil, they were subjected to a compaction test, then cylindrical samples with γdmax and ωopt were made and at curing times 1, 7, 14, 21 and 28 days in two groups were subjected to UCS test. The samples of the first group were cured at laboratory temperature and the samples of the second group were packed with nylon in order to maintain moisture and were cured at a temperature of 20 C. The results of the tests showed that increasing the concentration of the polymer solution had no effect on the γdmax, but it could reduce ωopt. By increasing the curing time and the concentration of the polymer solution, the UCS and E of the first group of samples increased, while the UCS of the second group is without change. Therefore, when the improved sample is tested in a dry state, the UCS increases, and when it is tested in a wet state, the UCS does not change. The electron microscope images show that when the sample is dry the polymer forms bonds and bridges between the sand grains and the UCS and E increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Aeolian sand"
  • "Compaction test"
  • "Uniaxial compression test"
  • "Polymer emulsion"
CAPTCHA Image