کلیدواژه‌ها = سیستم حمل و نقل هوشمند
به‌کار‌گیری شبکه حس‌گر بی‌سیم در سیستم‌های حمل و نقل هوشمند

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 49-57

10.22091/cer.2014.575

جواد شاکری؛ میثم دیرین