کلیدواژه‌ها = نمای سنگی
بررسی آزمایشگاهی رفتار داخل صفحه نمای آجری و سنگی با دیوار پشتیبان بنایی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22091/cer.2024.10217.1533

مهدی شریفی؛ علی محمدی؛ مهدی علیرضائی