کلیدواژه‌ها = تئوری جریان متغیر تدریجی
بررسی عددی و آزمایشگاهی بلندای پیزومتریک و نیمرخ سطح آب جریان ماندگار در محیط متخلخل سنگریزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22091/cer.2023.9313.1473

حسن حاجی کاظمیان؛ جلال بازرگان