کلیدواژه‌ها = نسبت تغییرمکان نسبی طبقات
مقایسه ضریب مقیاس رکوردهای زلزله طبق آیین‌نامه‌های طراحی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 121-138

10.22091/cer.2022.8249.1400

علیرضا مرتضایی؛ مهدی گلپایگانی؛ هیلا بهاری