ارزیابی ضریب مقیاس رکوردهای زمین‌لرزه براساس استانداردها و آیین-نامه‌های طراحی لرزه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22091/cer.2022.8249.1400

چکیده

امروزه با توجه به افزایش تعداد زمین‌لرزه‌ها و همچنین رشد جمعیت و پیشرفت صنعت ساختمان‌سازی در مناطق شهری و روستایی، طراحی ساختمان‌ها در مقابل نیرو‌های وارده به‌ویژه نیروی زلزله مورد توجه مهندسین قرار گرفته است. بنابراین برای تأمین ایمنی جانی و مالی باید ساختمان‌ها عملکرد مناسبی در برابر بار‌های وارده داشته باشند. با توجه به پژوهش‌های انجام شده تاکنون اثر مقیاس‌سازی بر رکورد‌های دور یا نزدیک در ساختمان‌ها انجام شده یا اینکه تنها دریفت (تغییرمکان نسبی) ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. اما در این پژوهش ضریب مقیاس رکوردهای حوزه دور و نزدیک همزمان برای 4 آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم، ASCE07، IBC و UBC در برنامه SAP 2000 بررسی شده است. از سه ساختمان (4، 7 و10طبقه) برای تحلیل ساختمان‌ها به عنوان نماینده ساختمان-های (کوتاه‌مرتبه، میان‌مرتبه و بلند‌مرتبه) استفاده شده است. پس از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ساختمان‌ها نسبت دریفت و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در ساختمان‌ها نیز نشان داده شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد برای ساختمان‌های بالای 7 طبقه استفاده هر یک از آیین‌نامه‌های طراحی در برابر بارهای جانبی بلامانع است چراکه نتایج به‌دست آمده از آیین‌نامه‌ها بسیار نزدیک می‌باشد. بطوری که 9% الی 23% کاهش تفاوت در مقادیر به دست آمده از آیین‌نامه‌ها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of scaling of different types of ground motions based on seismic design standards and regulations

نویسندگان [English]

  • Alireza Mortezaei 1
  • Mahdi Golpayegani 2
  • Hila Bahari 2
1 Civil Engineering Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Civil Engineering Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Today by increasing of earthquakes and population growth and development of building industry in city or country areas, building designing against applied loads especially earthquake load have regarded by engineers. Also for supplying of life and financial safety, buildings should have appropriate performance against applied loads. In this research work, influence of scaling of near-fault and far-fault records have been treated in 4 codes 2800 Iran, 4th edition, ASCE07, IBC 2006 and UBC 97 Simultaneously. In this study 3 buildings have been used in 4,7 and 10 stories as indicators of low-rise and mid-rise buildings. The results show that in low-rise and mid-rise buildings Iranian earthquake code scaling has stricter rules to other regulations. By increasing of stories in tall‌-building (10 story) every four regulations has their own performance and could be maximum according to the kind and characteristic of earthquake (PGA, Mw). In fact, regulation of 2800 Iran, 4th edition, requires separated scaling rules for low-rise and mid-rise buildings. Drift ratio in ASCE07-10 has decreased %94 to 2800 Iran. Also this value for IBC2006 %93 and for UBC %89 has decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scaling
  • Nonlinear time history analysis
  • Drift ratio
  • near-fault and far-fault earthquake
CAPTCHA Image