کلیدواژه‌ها = میراگرتسلیم شونده فلزی
بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن‌آرمه بلندمرتبه با استفاده از میراگر فلزی تسلیمی TADAS

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 185-203

10.22091/cer.2022.7893.1359

علی سیدکاظمی؛ ابراهیم اصغری کریمی؛ مجتبی اسماعیل نیا امیری