کلیدواژه‌ها = انتخاب نوع اسکلت سازه و سقف
تعداد مقالات: 1
1. یک سیستم تصمیم یار فازی برای انتخاب سقف و اسکلت بنا

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 115-126

10.22091/cer.2021.6321.1219

پدرام حسینی؛ محمد خلیلی درمنی