نویسنده = ������������ ����������
پهنه بندی تعیین قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی (PG) در استان همدان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 99-109

10.22091/cer.2019.4664.1161

محمدرضا پیرمحمدی؛ سجاد رضائی؛ پرهام حیاتی