نویسنده = �������������� ��������������
بررسی اثر موقعیت ترک و مشخصات مقاومتی مصالح بر پایداری شیب‌های خاکی همگن

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 67-75

10.22091/cer.2021.6917.1246

احمدرضا مظاهری؛ بابک طهماسبی؛ مهدی کماسی؛ مسعود نصیری


بررسی عددی رفتار سدخاکی و مقایسه آن با داده های ابزار دقیق; مطالعه موردی سد مروک لرستان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 153-164

10.22091/cer.2020.5223.1194

احمدرضا مظاهری؛ رسول عالی پور؛ بهزاد شکری دریکوند