نویسنده = ������������ �������� ����������������
پیش‌بینی سرعت جریان تردد در شبکه بزرگراهی کشور (مطالعه موردی: شبکه بزرگراهی استان مرکزی)

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 29-38

10.22091/cer.2014.573

محمد محسنی؛ غلامعباس بهرامی نیا؛ حامد عابدی