پیش‌بینی سرعت جریان تردد در شبکه بزرگراهی کشور (مطالعه موردی: شبکه بزرگراهی استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده

هدف این تحقیق ارائه مدل پیش بینی سرعت جریان تردد، در شبکه بزرگراهی کشور می­باشد، که در آن با استفاده از شبکه عصبی رابطه بین سرعت جریان و پارامترهای ترافیکی شامل سرعت جریان آزاد، حجم جریان و سهم وسایل سنگین، برآورد شده است. وجه تمایز این تحقیق با مطالعات پیشین استفاده از روش شبکه عصبی و همچنین بررسی تاثیر هم زمان حجم جریان و سهم وسایل سنگین در برآورد سرعت جریان می­باشد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از خروجی دستگاه­های تردد شمار برخط موجود در شبکه بزرگراهی استان مرکزی می­باشد. نتایج این مدل­سازی نشان داد که با افزایش نسبت­ حجم به ظرفیت تا 6/0 تغییر محسوسی در سرعت جریان مشاهده نمی­شود و در این شرایط و در حالتی که سهم وسایل سنگین کمتر از 10 درصد باشد سرعت جریان بیش از 90 درصد سرعت جریان آزاد می­باشد. همچنین بررسی نتایج بیانگر این موضوع می­باشد که در روزهای عادی سطح سرویس در سطح بزرگراه­های کشور در سطح A و  B می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PREDICTION OF SPEED FLOW IN THE ROAD NETWORK

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohseni 1
  • Gholamabbas Bahraminia 2
  • Hamed Abedi 3
1 Master of Civil Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology.
2 Master of Civil Engineering, Islamic Azad University South Tehran Branch.
3 Master of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology.
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a model to predict the speed of the traffic flow, in the road network. Using a neural network in which estimated relationship between the flow and traffic parameters including flow rate, volume flow percentage of heavy vehicles. The distinctive feature of this study with previous studies is using neural network model and the efficacy of both volume and percentage of heavy vehicles in estimating the flow rate. The data used in this study is derived from the output of loops in the road networks of Markazi province. The results of the modeling showed that by increasing the volume to capacity of up to 0.6, It is not seen a noticeable change in speed. And in these conditions and in the case of percentage of heavy vehicles is less than 10% of the flow rate, speed flow is more than 90% of the free flow speed. The results also showed that in the common day in the road network , the level of speed is on the A and B.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Network
  • Traffic Flow
  • Heavy Vehicle
[1] جلیل شاهی. مهندسی ترافیک پیشرفته، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.
[2] خاکی؛ سرکار، 1390، تعیین رابطه سرعت وچگالی در بزرگراه‌های تحت سیستم مدیریت سرعت، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران.
[3] سیف، ندیمی، 1392، تحلیل روابط میان پارامترهای ماکرو سکوپیک جریان ترافیک در شرایط مختلف، مطالعه موردی آزادراه قم- تهران، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
[4] Gerlough, D, and Huber, M, Traffic Flow Theory, Monograph, Special Report 165 Transportation Research Board National Research Council Washington, D.C., 1975, PP.49-96.
[5] Hall, F, Traffic Stream Characteristics, Hall, Professor McMaster University, Department Of Civil Engineering and Department Of Geography, 1280 Main Street Mest Hamilton, Ontario, Canada, 1975.
[6] May, A. Advanced Traffic Flow Theory. Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1990.
[7] Road Traffic Data: Collection Methods and Applications, Joint Research Centre(JRC),N1,2008.
[8] Traffic Engineering  ,Roger P.Roess ,Elena S .Prassas ,William R .McShane ,Pearson Prentice Education,Inc; 2004.
[9] Traffic Flow Theory: A State-of-the-Art Report, Oak Ridge National Laboratory, and Transportation Research Board/FHWA, June 1992 (available at http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/tft/, accessed November 2002.
[10] Wardrop, J.G ,Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research ,Road Paper ,36 Proc.Instn.Civ. Engnrs,1998.
CAPTCHA Image