نویسنده = �������������������� ��������
ارزیابی ضریب مقیاس رکوردهای زمین‌لرزه براساس استانداردها و آیین-نامه‌های طراحی لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22091/cer.2022.8249.1400

علیرضا مرتضایی؛ مهدی گلپایگانی؛ هیلا بهاری