نویسنده = ���������� ��������
بررسی رفتار لرزه‌ای مخزن تحت فشار افقی به‌ همراه سیستم لوله کشی متصل به آن با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22091/cer.2023.8058.1380

مهدی شریفی؛ زینب ملکی؛ بیژن سیاف زاده