بررسی رفتار لرزه‌ای مخزن تحت فشار افقی به‌ همراه سیستم لوله کشی متصل به آن با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشگاه قم

3 Hesabi Building Qom University

10.22091/cer.2023.8058.1380

چکیده

بررسی رفتار لرزه‌ای احتمالاتی مخزن تحت فشار افقی به‌همراه سیستم لوله‌کشی متصل به آن در این تحقیق مدنظر می‌باشد. مطالعه ی رفتار لرزه ای تجهیزات بکار رفته در مجتمع های صنعیت جهت استفاده در مطالعات ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. به‌همین‌منظور در یک مطالعه‌ی موردی یک مخزن تحت فشار افقی طراحی و ساخته شده در یک پالایشگاه، با استفاده از روش اجزای محدود مدلسازی و مورد تحلیل‌های دینامیکی افزاینده قرار گرفته است. پاسخ‌های اجزای تشکیل دهنده‌ی مخزن افقی شامل تنش، تغییر شکل و چرخش از نتایج مدل اجزای محدود بدست آمده است. معیارهای خرابی و حالت‌های حدی برای اجزا شامل پوسته‌ی بدنه، میل‌مهارهای بیس پلیت، زانویی‌ها و فلنج لوله‌ها تعیین شده است. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل دینامیکی افزاینده، نظریه آماری و مدل‌ها جهت محاسبه‌ی منحنی‌های شکنندگی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اتصالات فلنج لوله‌ها و بدنه مخزن افقی مکان‌هایی هستند که مستعد شروع بیشترین خرابی در مخزن افقی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Incremental Dynamic Analysis of Horizontal pressure Vessels with Their Piping Systems

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sharifi 1
  • zeinab maleki 2
  • bizتan sayyafzadeh 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 دانشگاه قم
3 Hesabi Building Qom University
چکیده [English]

Reduction and management of risk of industrial plant specially energy is an important concern. Probabilistic and reliability method are used in risk and cost estimations. Oil, Gas and Petrochemical plant are the most energy producer plants that are in focus of cost, life and operation. These plant consists of several units, parts and equipment’s. In order to study the risk of plants, it is needed to study the equipment’s. the main goal of this research is probabilistic seismic assessment of fixed horizontal vessels. In this paper finite element model of designed and constructed vessels in a real project is prepared and incremental dynamic analysis (IDA) is performed. Response of vessels components including the vessel body stress, piping stress, flange and elbow deformations, anchor bolt stress are extracted and their related limit state are defined. Finally the fragility curve of vessels components is prepared. The result shows that flange connection is the components that are potential for starting the damage of vessels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • probabilistic
  • seismic
  • vessels
  • IDA
  • fragility
CAPTCHA Image