نویسنده = ������ ������������ ����������
آسیب‌یابی در سازه‌ تیر فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی آنالیز موجک

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 173-183

10.22091/cer.2022.8340.1407

محتشم خان احمدی؛ مجید قلهکی؛ امید رضایی فر؛ بهزاد دژکام