نویسنده = ���������� ������
بررسی پارامترهای خاک رس با پلاستیسیته کم آلوده به سرب و روی و تثبیت شده با متاکائولن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 69-83

10.22091/cer.2022.7756.1349

میکائیل کاظم زاده؛ امیرعلی زاد؛ مریم یزدی؛ علی چمنی