نویسنده = علیرضا مجتهدی
ارتقای پایداری و کاهش آسیب در موج‌شکن‌های توده سنـگی با به‌کارگیری موانع در جلوی سازه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 33-49

10.22091/cer.2021.7367.1297

محمد تقی اعلمی؛ رامین وفایی پور سرخابی؛ علیرضا ناصری؛ علیرضا مجتهدی