نویسنده = ���������� ������ ��������
شبیه سازی اثرات ورق های FRP روی رفتار غیر خطی اتصالات تیر– ستون بتن مسلح

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-151

10.22091/cer.2021.7364.1296

مهدی نعمت زاده؛ سینا بهارلو؛ جواد شایان فر؛ سیدمحمدرضا حسنی