مدیریت بهینه تراکم ترافیک با اخذ هوشمند عوارض از معابر درون‌شهری (پل طبقاتی صدر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 پژوهشکده ایمنی و حمل و نقل هوشمند، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تهران

چکیده

رشد جمعیت و افزایش تقاضای سفر منجر به تجاوز حجم ترافیک از ظرفیت، سطح سرویس نامطلوب و تراکم ترافیک در شبکه‌های آزادراهی و بزرگراهی شهری شده است. امروزه استراتژی­های مختلفی جهت مدیریت تقاضای سفرهای شهری تدوین شده است که می­تواند جهت افزایش کارایی سیستم حمل و نقل نقش مهمی داشته باشد. در انواع مختلف استراتژی­ها، استراتژی قیمت­گذاری یکی از مهم­ترین روش‌ها می­باشد که در مدیریت تراکم ترافیک نقش بسزائی داشته و به صورت گسترده­ای مورد استفاده واقع می‌شود. در این مطالعه به منظور تامین سطح سرویس مطلوب پل طبقاتی صدر، نرخ عوارض مناسب تعیین و اثرات اعمال این سناریو بر معبر مورد مطالعه بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTIVE TRAFFIC CONGESTION MANAGEMENT USING AUTOMATIC TOLL COLLECTION ON URBAN HIGHWAYS (CASE STUDY: SADR MULTILEVEL HIGHWAY)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Safarzade 1
  • Amir Rasuli 2
1 Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University.
2 Safety and Intelligent Transportation Institute, Tarahan Parseh Transportation Research Institute.
چکیده [English]

Population and traffic demand growth have caused over-capacity traffic volume, unpleasant level of service, and traffic congestion in urban freeway/highway networks. Various demand management strategies are used these days which have significant role in network performance boosting. Pricing is one of these popular strategies which is effectively used world-wide. In this paper, a reasonable toll price is determined for Sadr multilevel highway and pricing effects on this highway is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travel Demand
  • Traffic Congestion
  • Pricing
  • Transportation
[1] آقابابازاده، مدیریت تقاضای شهری برای کاهش آلودگی هوا با قیمت‌گذاری شبکه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه صنعتی شریف، صفحه 25، 1384.
[2] امیرقلی، قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای کنترل شلوغی در مرکز شهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، صفحه 32، 1389.
[3] Jonathan,L., The London Conjestion Charge.Jornal of Economic perspective,Vol 2,No 3, 12,13, 2006.
[4] Yung,H.et al., Mathematical and economic theory of road pricing, Department of Civil engineering, University of Minnesota, 2005.
[5] Zhang, X, et al. The optimal cordon-based network congestion pricing problem. Transportation Research Part B: Methodological, 2004.
[6] Sumalee, A., Optimal toll ring design with spatial equity impact constraint: an evolutionary approach. Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2013.
[7] Transportation research board,"Highway Capacity Manual", Washington D.C, 2010.
CAPTCHA Image