تاثیر دو ماده افزودنی منیزیم اکسید و آهک بر روی بهسازی یک خاک رسی آلوده به متیل‌ترت‌بوتیل‌اتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22091/cer.2022.8328.1409

چکیده

در این پژوهش، خواص فیزیکی و مکانیکی یک خاک رسی آلوده به ماده آلی متیل‌ترت‌بوتیل-اتر (MTBE) و امکان بهسازی آن با استفاده از دو ماده افزودنی منیزیم‌اکسید و آهک هیدراته مورد بررسی قرار گرفت. خاک رسی به‌صورت مصنوعی با MTBE آلوده گردید و مواد افزودنی منیزیم‌اکسید و آهک هیدراته در درصدهای وزنی مختلف به خاک طبیعی و خاک آلوده اضافه شد. سپس آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی خاک شامل حدود اتربرگ، تراکم، مقاومت فشاری تک‌محوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) روی نمونه‌های مختلف خاک صورت گرفت. نمونه‌های مقاومتی به‌روش تراکم استاتیکی تهیه شدند و مقاومت آنها در زمان‌های عمل‌آوری 14،7 و 28 روز تعیین شد. نتایج نشان‌ داد که افزودن MTBE به خاک منجر به کاهش حدود اتربرگ، پارامترهای تراکمی و مقاومت فشاری خاک در مقایسه با خاک طبیعی می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که منیزیم‌اکسید و آهک هر دو سبب افزایش میزان مقاومت و مدول الاستیسیته مربوط به 50% از مقاومت نهایی (E50) و در نتیجه بهسازی خاک طبیعی و آلوده به MTBE می‌گردند که این افزایش تابعی از درصد مواد افزودنی مورد استفاده و زمان عمل‌آوری می‌باشد. علاوه بر این مقایسه نتایج نمونه‌های بهسازی شده با یکدیگر نشان داد که مقاومت ایجاد شده در خاک طبیعی از خاک آلوده بیشتر می‌باشد و آهک تأثیر کمتری بر روی بهسازی خاک در مقایسه با منیزیم‌اکسید دارد. همچنین نتایج SEM نشان داد که افزایش مقاومت نمونه‌های بهسازی شده، در اثر تشکیل مواد سیمانی‌کننده‌ طی عمل کربناسیون می‌باشد که این امر سبب چسباندن ذرات به یکدیگر و تولید یک جسم صلب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of magnesium oxide and lime on the improvement of a clay soil contaminated with MTBE

نویسندگان [English]

  • Armin Ansar Shourijeh
  • Ali Raeesi Estabragh
  • mohadeseh amini
Tehran University
چکیده [English]

In this study, the improvement of a clay soil contaminated with MTBE (methyl tert-butyl ether) using magnesium oxide and hydrated lime was studied. Soil contaminated with MTBE was prepared in the laboratory, then mixed with different percentages of magnesium oxide and hydrated lime. Natural soil was also mixed with the same percentages used with the desired additives. Atterberg limits, compaction, Unconfined compressive strength, and SEM tests were performed on all samples. To determine the strength, the samples were prepared by static method and tested after 7, 14, and 28 days of curing time. The results showed that magnesium oxide and lime both increase the strength and E50 and thus improve natural and contaminated soil, which is a function of the percentage of used additives and curing time. The Comparison of improvement results showed that the final strength in natural soil is higher than in contaminated soil. In addition, the comparison of the results showed that lime has less effect on soil improvement compared to magnesium oxide. The SEM results also showed that the increase in strength is due to the cement materials produced during the carbonation process, which makes the particles paste to each other and make a rigid body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contaminated Clay
  • Improvement
  • MTBE
  • MgO
  • Lime
CAPTCHA Image