حداقل ضخامت وجه ستون در اتصال گیردار تقویت‌نشده جوشیِ تیر به ستون جعبه‌ایِ فاقد ورق پیوستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10.22091/cer.2022.8291.1405

چکیده

اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W) یکی از متداول‌ترین انواع اتصالات گیردار فولادی در قاب‌های خمشی است. با این وجود، به دلیل چالش‌های نصب ورق پیوستگی در ستون جعبه‌ای، توسعه روابط طراحی ستون‌های جعبه‌ایِ بدون ورق پیوستگی و ارائۀ راه‌های خلاقانه برای جایگزینی ورق پیوستگی در ستون جعبه‌ای همواره مورد توجه محققین، طراحان و سازندگان بوده است. با عنایت به رویکرد جدید آیین‌نامه‌هایی نظیر AISC 341-16 و مبحث دهم مقررات ملی ایران و ابهامات ایجاد شده دربارۀ حداقل ضخامت وجه ستون جعبه‌ای فاقد ورق پیوستگی، در این پژوهش 42 مدل اتصال گیردار WUF-W تحت بارگذاری چرخه‌ای و بارگذاری یکنواخت مورد مطالعه عددی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که رویکرد ویرایش پنجم مبحث دهم از مقررات ملی ایران مبنی بر الزامِ نصب ورق پیوستگی مستقل از ضخامت وجه ستونِ جعبه‌ای سخت‌گیرانه بوده و با اعمال ضریب اصلاحی برابر با 1.7 به رابطه‌ی قبلی در ویرایش چهارم مبحث دهم و یا آیین‌نامه AISC 341-10 می‌توان به حاشیه اطمینان مناسب جهت طراحی اتصال بدون ورق پیوستگی در ستون جعبه‌ای دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Minimum Thickness of the Column Face in the Welded Unreinforced Flange-Welded Web (WUF-W) Moment Connection to Box Column Without Continuity Plate

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hamedi
  • Seyed Benyamin Adibzadeh
Dept. of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The Welded Unreinforced Flange-Welded Web (WUF-W) Moment Connection is one of the most common types of rigid connections in steel moment frames. However, due to continuity plates installing challenges in the box columns, developing the design equation of continuity plates and finding creative alternative solutions instead of installing inner continuity plates in box columns are the matter of interest to the researchers. Considering the new continuity plate design approach in the AISC 341-16 and the part 10 of the Iranian National Building Code and the ambiguities that have arisen, in this research 42 WUF-W connections have been modeled and numerically studied under monotonic and cyclic loading. The results show that the approach has been taken by the 5th editions of part 10 of the Iranian National Building Code based on mandatory installing the continuity plate in box columns is strict. It seems that the equation for design the minimum thickness of the continuity plates in 4th edition of part 10 of the Iranian National Building Code can be satisfy the seismic provisions of AISC 341-16 by the correction factor equal to 1.7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WUF-W Connection
  • Box Column
  • Rigidity
  • cyclic loading
  • Continuity Plate
CAPTCHA Image