بررسی فشار خاک وارد بر دیوارهای زیرزمین در روش‌های متداول پایدارسازی گود به‌صورت بالا به پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم/ دانشکده فنی و مهندسی

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22091/cer.2022.8131.1390

چکیده

روش اجرای گود می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در میزان فشارهای وارده بر دیوارهای حائل داشته باشد؛ بدین منظور و ازآنجایی‌که روش اجرای بالا به پایین امروزه به شکل گسترده‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد، مدل‌سازی عددی دیوارهای مهارشده بر این اساس در دستور کار قرار گرفت. تاکنون روش‌های متعددی جهت تعیین فشار خاک ارائه‌شده است که امروزه در کاربردهای مهندسی عموماً از روابط فشار حالت سکون و فعال و همچنین توزیع فشار ظاهری پک، استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که برخلاف توزیع فشار خاک حالت سکون و فعال، توزیع فشار وارد بر دیوارهای حائل درروش ساخت از بالا هیچ‌گونه قرابتی با توزیع مثلثی نداشته و روش پک تخمین قابل قبولی از فشار خاک و توزیع آن ارائه می‌دهد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بالای تغییر شکل‌ها در فشار وارده بر دیوارها می‌باشد، به‌طوری‌که بر اساس نتایج با افزایش تغییر شکل‌ها به دلیل اجرای مرحله‌ای دیوار از میزان فشار خاک وارد دیوارها به شکل قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the lateral ground pressure on the basement walls constructed based on Top-Down

نویسندگان [English]

  • ُSeyed Ali Yadavar 1
  • Ehsan Dehghani 2
1 university of Qom Department of civil engineering
2 Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The method for retaining the excavated pit could have a significant effect on the soil pressure acting on the retaining walls; For this purpose, since the Top-Down construction method is widely used, In this study, a series of numerical analyses has been conducted to investigate the effect of the construction method on the soil pressure distribution. Generally, for engineering purposes, active and at-rest soil pressure distribution, as well as the Pack apparent pressure distribution are used for soil pressure determination. The results of the study suggest that in contrast to the at-rest and active soil pressure distribution, the pressure distribution on retaining walls has no similarity with the triangular distribution and the Pack's APD provides an acceptable estimation of soil pressure and its distribution. The results also show that with the increase of deformation due to the construction of the wall, the soil pressure acting on the walls is significantly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lateral soil pressure
  • Top-Down method
  • Peck's APD
  • Arching effect
CAPTCHA Image