کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری لرزه‌ای
بررسی لرزه‌ای ظرفیت باربری پی نواری در مجاورت شیب‌های مسلح شده با ژئوگرید با استفاده از روش تحلیل حدی المان محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

10.22091/cer.2024.10058.1519

محمد احمدی؛ علیرضا باقریه؛ فاطمه محمدی پور