کلیدواژه‌ها = ستون دایره‌ای
بررسی رفتار چرخه‌ای اتصال خمشی تیر I شکل به ستون دایره‌ای با پیوند ناودانی

دوره 9، شماره 2، دی 1402، صفحه 141-161

10.22091/cer.2023.9497.1485

وحید اکرمی؛ آریاز عدیلی؛ کاظم شاکری؛ ناصرالدین شاهبازی